ILS: Laboratori de nombres

Subject: Matemàtiques Grade: 2on ESO – 4rt ESO

Teacher(s): Anna Quesada

Observations and recommendations: Curs 2019-20 (grup alt 2on ESO) Incorpora enquesta i Padlet de suggeriments. Curs 2020-21 (grups baixos 4rt ESO) Incorpora enquesta i Padlet de suggeriments

link: https://graasp.eu/s/czjhr0


ILS: Paella on the mountain

Subject: Matemàtiques Física i Química Grade: 2on ESO – 4rt ESO

Teacher(s): David Mur i Anna Quesada

Observations and recommendations: Curs 2019-20 (grup alt ) 2on ESO Curs 20-21 – (grups baixos)4rt ESO Unitat en anglès, transversal a diferents assignatures, protagonista noia. No es va dur al laboratori físic, però sí al virtual. Al laboratori físic es va fer un experiment diferent. Incorpora enquesta de satisfacció

link: https://graasp.eu/s/lze0qz